व्हिडिओ गॅलरी

श्रीमनुदेवी विश्वस्त मंडळव्दारा स्विकारल्या जाणार्‍या देणग्या व त्याचा विनियोग श्रीमनुदेवीच्या दर्शनाला येणार्‍या भक्तांना मूलभूत अत्यावशक सोई सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी खालील काही ठळक प्रकल्पांची कामे सुरु आहेत.

  • सभामंडप (६६ X ४६ फूट )

  • श्रीमनुदेवी भक्त निवास (८० X ४० फूट )

  • अष्टकोनी यज्ञ मंडप (३२ X ३२ फूट)

मंदिराचा जिर्णोध्दार - 1

  

मंदिराचा जिर्णोध्दार - 2

Watefall Video

खालील व्हिडिओ मध्ये तुम्ही कामाची प्रगती पाहू शकतात.

Manudevi Darshan & Current Development 2009 - part 1
Part 1

Manudevi Darshan & Current Development 2009 - part 2
Part 2

Manudevi Darshan Video

Manudevi Darshan
Part 1
(You can purchase this VCD at Temple)

Video

 


Manudevi Darshan Part 2


Manudevi Darshan Part 3


Manudevi Darshan Part 4


Manudevi Darshan Part 5